Servicii

COLECTAREA DEȘEURILOR

Ce este colectarea selectivă a deșeurilor?
Semnul grafic specific pentru reciclare prezent pe etichete arată dacă acel produs este reciclabil. Fiecare din cele trei săgeţi care formează un dreptunghi reprezintă un pas al procesului de reciclare: colectare şi procesare, prelucrare, cumpărare produse reciclate. Astfel, acest semn, bucla Moebius, este simbolul internaţional al reciclării.
Colectarea selectivă este o parte a procesului de reciclare, prin care materialele reciclabile sunt adunate și transportate către centre de reciclare. Procesul de reciclare presupune compostarea deșeurilor, colectarea separată și tratarea deșeurilor pentru reintroducerea lor în circuitul economic.
colectare.jpg
rules_bg.png

colectare_serv_icon.png

Deșeuri Periculoase

electrocasnice.png
Electrocasnice
batery_dead.png
Bateriile
vopsele.png
Vopselele, lacurile pentru lemn, diluanții
spray.png
Soluțiile și spray-urile
lamp.png
Becurile și alte surse de iluminat
termometre.jpg
Termometrele
car_parts.jpg
Articole auto
detergents.png
Detergenții
rules_bg.png

trashsave.png

Deșeuri Nepericuloase

hartie.jpg
Deșeuri de hârtie
plastic_deseuri.jpg
Deșeuri de plastic
deseuri_metal.jpg
Deșeuri de metal
deseu_sticla.png
Deșeuri de sticlă
textile-recycling.png
Deșeuri textile
wood_icon.jpg
Deșeuri din lemn
biodegradabile.png
Deșeuri biodegradabile
construction_wast.jpg
Deșeuri din construcții

Tratarea deșeurilor

Reprezintă o operațiune importantă pentru compania EcoRecycling, prin care obținem un procent mare de deșeuri valorificabile care ulterior pot fi reciclate.

Ea include eliminarea și tratarea înainte de eliminare a deșeurilor periculoase, solide, inclusiv deșeuri care pot fi explozive, oxidante, inflamabile, toxice, iritante, cancerogene, corozive, infecțioase si alte substanțe și preparate dăunătoare.

tratarea.jpg

Transportarea deșeurilor

Transportarea deșeurilor, include deplasarea deșeurilor, cu mijloace specializate, de la locurile de producere sau de colectare la locurile de depozitare intermediară, de valorificare sau la cele de depozitare finală.

Compania va colecta și transporta în vehicule specializate deșeurile periculoase rezultate în urma activității. Transporturile de deșeuri periculoase, acumulate în Depozitul Temporar de Deșeuri Periculoase, vor fi efectuate cu o frecvență corespunzătoare acumulării acestor deșeuri, către locuri de depozitate autorizate. Măsuri specifice de evitare a riscurilor induse de transportul deșeurilor periculoase vor fi implementate, conform cantităților și periculozității deșeurilor.

transport1.jpg

Valorificarea deșeurilor

Valorificarea deşeurilor cuprinde orice operaţie sau succesiuni de operaţii de dezmembrare, sortare, tăiere, mărunţire, presare, balotare, recuperarea/ regenerarea solvenților efectuată asupra unui deşeu prin procedee industriale, în vederea transformării sale în materie primă secundară sau sursă de energie.

Echipa Eco Recycling deține următoarele soluții de valorificare: Valorificarea materială : sticlă, material plastic, metale feroase și neferoase, substanțe minerale.

Activitatea de recuperare a materialelor reciclabile sortate se desfășoară în următoarele etape: colectarea, transportul, concasarea, spălarea, compactarea, obținerea de produse finite reprezentate de materiale reciclabile utilizabile în construcții, fier vechi din armături, valorificabile la centrele de valorificare ale acestora, precum și materiile sterile utilizabile la umplerea golurilor create prin exploatările materialelor de balastieră.

valor_img.jpg

Distrugerea deșeurilor

Republica Moldova generează, anual, o cantitate imensă de deşeuri, multe dintre ele fiind şi foarte periculoase, întrucât conţin diferite substanţe toxice, cancerigene. Din acest motiv, ele trebuie colectate separat şi distruse.

Spre deosebire de reziduurile ce pot fi reciclate şi reintroduse într-un circuit de valorificare, în cazul materialelor cu potenţial periculos, cea mai eficientă şi benefică soluţie este eliminarea lor controlată, în condiţii de maximă siguranţă.

Distrugerea deşeurilor se face doar în cazurile în care materialele nu au folos din punct de vedere al reutilizării în alte segmente de producţie sau al valorii energetice. Aşadar, nu doar deşeurile periculoase trec prin procesul de colectare şi eliminare, ci şi cele care, din anumite motive, nu pot fi reciclate.

În această categorie, intră, printre altele, documentele şi arhivele cu caracter confidenţial, deşeurile din plastic nereciclabil şi deşeurile biodegradabile.

Obiectivul distrugerii deşeurilor are ca scop principal înlăturarea efectelor dăunătoare precum poluarea apelor, solului şi atmosferei, răspândirea infecţiilor şi înmulţirea insectelor şi a rozătoarelor. Pe plan secundar, privind valorificarea deşeurilor, obiectivele centrale sunt: dezvoltarea pieţei pentru materiile prime secundare, promovarea valorificării deşeurilor, reducerea globală a volumului de deşeuri şi susţinerea utilizării produselor rezultate în urma procesului de valorificare.

destrugeea.jpg